اهم توانمندیها در بخش مطالعات ژئوتکنیک

اهم توانمندیها در بخش مطالعات ژئوتکنیک :
آزمايش تعيين تحكيم يك بعدي خاك
تعيين مقاومت فشاري تك محوري خاك
آزمايش سه محوري در شرايط تحكيم نشده و زهكشي نشده (UU)
سه محوري در شرايط تحكيم يافته و زهكشي شده (CD) و زهكشي نشده (CU)
تعيين پتانسيل تورم خاكهاي رسي
تعيين نفوذپذيري خاكهاي درشت‌دانه و ريز دانه
تعيين وزن مخصوص دانه هاي جامد خاك (GS)
آزمايش برش مستقيم خاك
آزمايش تعيين تحكيم يك بعدي خاك


بخش مطالعات ژئوتكنيك، زمين‌شناسي و طراحي پي در ساختگاه سازه ها

شرح توانمندیها و خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان در بخش مطالعات ژئوتكنيك، زمين‌شناسي و طراحي پي در ساختگاه سازه ها :
در اين بخش انجام عمليات حفاري صحرايي (دوراني، ضربه‌اي و دستي) و آزمايش‌هاي صحرايي، آزمايش‌هاي آزمايشگاهي، آناليز پارامترهاي مهندسي خاك، تحليل و ارائه مقاومت مجاز و نشست متناظر خاك در محل سازه‌ها و طراحي پي‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد.

ارتباط با مدیر استان

منوها

حدیث روز

امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.

دانلود نرم افزار

تابلو اعلانات

فرا رسیدن 18 آبان ، روز ملی کیفیت را گرامی باد.