آزمايشگاه مكانيك خاك و سنگ

در دنياي پيشرفته امروز ، طراحي و ساخت آسمانخراشها ، سدها ، پلها ، بزرگراهها و ... بدون شناخت كامل زمين ساختگاه و توجه به علم مكانيك خاك و مهندسي و كاربرد آن امكان پذير نمي باشد .
علم مكانيك خاك و ژئوتكنيك چنان نفوذ و اهميتي در كارهاي مهندسي عمران پيدا كرده كه بدون آن قادر به ساختن هچ بنائي نمي باشند . به همين دليل و بر اساس نياز كشور به يك مركز تحقيقات زيربنائي و كنترل كيفي پروژه هاي عمراني ، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري در سال 1334 تأسيس گرديد و امروز در مراكز استانها و شهرستانها با تجهيزات مناسب ، مسئوليت كنترل كيفي و تحقيقات زيربنائي پروژه هاي عمراني را با كادري مجرب و متخصص بعهده دارد .


ارتباط با مدیر استان

منوها

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص) می فرماید : محبوب ترین کارها نزد خدا با دوام ترین آنهاست گرچه ا ندک باشد.

دانلود نرم افزار

تابلو اعلانات

فرا رسیدن 18 آبان ، روز ملی کیفیت را گرامی باد.