توانمنديهاي ويژه

از اواخر سال 1987 ميلادي تا اوايل سال 1993، برنامه تحقيقات استراتژيك بزرگراه‌ها (SHRP)، بررسي گسترده‌اي در زمينه تعيين روش‌هاي جديد انجام آزمايش و طبقه‌بندي قير مبتني بر عملكرد و خواص مهندسي (مكانيكي) مواد را انجام داد. در اين روش، نقيصه روش‌هاي متداول پيشين كه در آنها به عواملي نظير شرايط آب و هوائي، شرايط ترافيكي و درجه حرارت روسازي توجه نشده بود، مرتفع گرديد. روش جديد كه بنام درجه‌بندي بر اساس عملكرد Performance Grading) ( مي‌باشد، شامل آزمايش‌هاي زير است:

الف: آزمايش‌هاي انجام شده بر روي قير خالص (OB)

· آزمايش ويسكوزيته چرخشي

· آزمايش رئومتر برشي ديناميكي

ب: آزمايش‌هاي انجام شده بر روي قير حرارت ديده باقيمانده از آزمايش لعاب نازك چرخشي(RTFO)

· آزمايش رئومتر برشي ديناميكي

ج: آزمايش‌هاي انجام شده بر روي قير حرارت ....


توانمنديهاي ويژه به صورت منحصر به فرد

توانمنديهاي ويژه به صورت منحصر به فرد :
آزمايشهاي كنترل كيفيت جوش و اتصالات فلزي به روشهاي بازرسي چشمي (VT) ، رنگهاي نافذ(PT) و اُلتراسونيك (UT)

ارتباط با مدیر استان

منوها

حدیث روز

امام حسین (ع) می فرماید : هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد.

دانلود نرم افزار

تابلو اعلانات

فرا رسیدن 18 آبان ، روز ملی کیفیت را گرامی باد.